Reseersättningar

Drotts idrottare är berättigade till ersättning för resor till tävlingar eller träningsläger enligt nedanstående förteckning. I de fall man är berättigad till km-ersättning sker den enligt regeln 15c för chaufför + 2 c/passagerare. Samåkning så långt som möjligt.

Finländska mästerskap (Juniorer & seniorer)

Idrottare med A-klass får ersättning enligt följande:
- anmälningsavgiften betald
- övernattning betald vid behov (ca. 50€/natt)
- måltidspeng (8-12 €/tävlingsdag)
- km-ersättning

Idrottare med B-klass eller lägre:
- anmälningsavgiften betald
- km-ersättning
- övernattning vid behov, ersättning 50% av A-klass


Finländska mästerskap (VETERANer)

- anmälningsavgiften betald


SFI-mästerskap

- Anmälningsavgiften betald
- Drott bokar transport och logi vid behov, egen andel 50 €
- den som bokar egen logi betalar själv
- ingen km-ersättning


Öid-mästerskap

- Anmälningsavgiften betald
- Drott bokar transport vid behov, egen andel 10 €/dag
- ingen km-resättning


Träningsläger

SFI (7-tusan):

ANMJ/NMJ/MJ:

Framtidsgrupperna: