ANMÄLNINGSINSTRUKTIONER

För att kunna anmäla sig till DROTT bör man först logga in/registrera gymnasten i programmet. Man anmäler till rätt grupp och skriver sedan ut sin räkning, vilket samtidigt gör att vi får in uppgifterna i vårt medlemsregister. 

 Logga in till anmälningsprogrammet Jäsentieto här >>

 

Om sidan syns på finska, kan du ändra språk i högre övra hörnet. Kontrollera att ni väljer rätt gymnastikförening ifall att ni hör till flera olika. Det ska stå DROTT i övre vänstra hörnet.

  1. Välj Registrering.
  2. Fyll i gymnastens personuppgifter (de fält som är märkta med en *stjärna är obligatoriska) och klicka på Registrera.
  3. Du får ett lösenord till den e-postadress som du har uppgett. Logga in genom att klicka på Inloggning i menyn till vänster.
  4. Klicka på Anmälning.
  5. Välj den grupp som barnet ska anmälas till. Lägg till båda föräldrarnas namn och kontaktuppgifter.

Klicka på Fortsätt till steg 2: Bekräfta anmälningen

  1. Skriv ut fakturan genast eller skriv ut den efter att du har fått den till din e-post. 
  2. Avsluta anmälningen.

OBS! SPARA ANVÄNDARNAMNET OCH LÖSENORDET FÖR KOMMANDE TERMINER!

Om du får ett felmeddelande i något skede av anmälningsprocessen, vänligen kontakta vår medlemsregisteransvarige på infodrott@gmail.com.

Om man har flera barn som gympar, så anmäler man dem som skilda användare, med samma e-mail adress, helst en vuxens, så att fakturan kommer till den vuxna. Man bör då använda skilda inloggningsuppgifter på barnen ex Jakob Gymppare lösenord: Jakob123 och Sara Gymppare med lösenord: 234. Alternativt att man går in på “Egna uppgifter” och göra en sub användar anmälning på syskonet.

Om gymnasten också deltar i Drott friidrott får man dra av 15€ på sin räkning. Lägg i så fall mail om detta till infodrott@gmail.com, så att vi förstår varför summorna inte stämmer.

Om gymnasten deltar i två grupper, så anmäler man barnet till båda grupperna. Skriv ut båda räkningarna, men betala enligt antal gånger per vecka; 110€/2 ggr per vecka, 140€/3 ggr per vecka, 160€/4 ggr per vecka och 180€/5 ggr per vecka. Lägg info om detta till infodrott@gmail.com, så att vi förstår varför summorna inte stämmer.