TÄVLINGAR

Tävlingsgymnaster flickor

Tävlingsgymnasterna tränar 1-4 ggr per vecka och tävlar i mästerskap ca 2-6 ggr per termin. Det finns möjlighet att delta inom ÖID (Österbottens idrottsförbund), FSG (Finlands svenska gymnastikförbund) och SVOLI (Suomen Voimisteluliitto). ÖID- och FSG-mästerskap är svenska tävlingar och ordnas två gånger/år. På hösten specialmästerskap (poäng räknas skilt för varje redskap) och på våren mångkamp (poäng räknas ihop för alla redskap). ÖID ordnas i Österbotten, turvis i Jakobstad, Vasa och Närpes. FSG ordnas turvis i Jakobstad, Vasa, Mariehamn och Helsingfors. Gymnasten kan börja tävla det år hon fyller 7.


Tävlingsklasser:
Klass B    delas i två åldersklasser,
                yngre (7-10 år) och äldre (11 el äldre)
Klass C    om antalet deltagare är mer än 40 delas denna klass,
                yngre (7-11 år) och äldre (12 år el äldre )
Klass D
Klass E
Klass F
Klass G

Tävlingsserierna består av individuella obligatoriska serier på alla redskap i de lägre klasserna (B-D) och egna fria serier i de högre klasserna (E,F och G). Poängskalan är 0-10 för varje redskap. Stigpoängen är 30 poäng (sammanlagda poäng), då stiger man till nästa klass. Stigpoängen gäller endast FSG tävlingar och SVOLI:s  tävlingar. Det finns inga s.k. tvångsstigningspoäng. Men man kan inte flytta till lägre klass om man en gång har tävlat i högre klass.


SVOLI:s tävlingar (finska)
Svoli ordnar ett flertal tävlingar under året och runt om i hela Finland. Alla gymnaster bör inleda tävlandet i svolis tävlingar med en stationstävling (asemakilpailu). Det är egentligen ingen tävling utan en uppvisning där man får en bedömning. För deltagande i stationstävlingar krävs en asemalicens. För deltagande i klassstigningstävlingar krävs tävlingslicens (giltighet 1.9-31.8). En asemalicens kostar 7,50 €/11 € och tävlingslicens 65€/141 € beroende på om man har egen försäkring eller inte. Viktigt att man kontrollerar att den egna försäkringen gäller vid tävlingar. Efter att man deltagit i en stationstävling kan man delta i klasstigningstävlingar (luokkakilpailut). Deltagaravgift per tävling inom Svoli är 30€. Om man tänker tävla i Svolis tävlingar, räcker det med endast NTV licens, man behöver INTE köpa Stara licens skilt.Licensen är i kraft ett helt år, september-augusti. 

Köp av Suomen Voimisteluliittos licens

- Logga in på Jäsentieto (fd Nepton)
- Klicka på lisenssin osto i vänstra fliken
- Klicka på urheilija och efter det på barnets namn
- Godkänn (eller updater och godkänn) uppgifterna
- Klicka på NTV Naisten Telinevoimistelu
- Välj Kilpalisenssi A
- Betala via nätbanken, kvitto kommer till er e-mail

VIKTIGT! Stigpoäng från svenska tävlingar gäller inte i finska tävlingar! Stiger man till klass C på FSG så har man inte stigit i SVOLI:s tävlingar utan tävlar fortfarande i B. DÄREMOT om man stiger i SVOLI:s tävlingar så stiger man automatiskt i svenska tävlingar (FSG och ÖID).