TRÄNINGAR

Grupperna med de yngsta gymnasterna sysslar främst med övningar som utvecklar styrka, koordination, vighet, balans och motorik. Denna grundträning skapar förutsättningar för att man småningom skall kunna ägna sig åt regelrätt redskapsgymnastik.

De grupper, som ägnar sig åt redskapsgymnastik med sikte på tävlingar, har för flickornas del medlemmar från ca 7 år och uppåt, medan pojkarna i allmänhet startar något år senare.

De som tävlar i redskapsgymnastik tränar 2-5 gånger/vecka. Träningarna, äger rum i Tenniscenter.

3.1.2019  Vårterminens träningstider:


Vi startar träningarna vecka 2 i Tenniscenter samt Vestersundsby och Oxhamns skola.

Tider för vårterminen 2019 enligt följande: 

Hobbygrupper (1 ggr/vecka)

Pojkar 5-6 år              tisdag kl 17.30-18.30 i Oxhamns skola (Tomas H och Tomas P).
Pojkar 7-8 år              tisdag kl 18.30-19.30 i Oxhamns skola (Tomas H  och Tomas P).

Pojkar ca 8-10 år       lördag kl 15 - 16 i Tenniscenter (Tomas H)

Pojkar 9 år-->             måndag kl 19 - 20.30 i Tenniscenter (Gustav)

Pojkar "hoppgrupp" ca 12 år-->    tisdag kl 19.30 - 21 i Tenniscenter (Kak)

Flickor 5-7 år (A)         onsdag kl 17.00 - 18.00 i Vestersundsby skola (Sofia och Ida) 
Flickor 5-7 år (B)         onsdag kl 18.00 - 19.00 i Vestersundsby skola (Sofia och Ida)

Flickor 8-12 år (A)       lördag kl 9.30-10.30 i Tenniscenter (Olivia, Fanny, Emilia)
Flickor 8-12 år (B)       lördag kl 10.30-11.30 i Tenniscenter (Olivia, Fanny, Emilia)

Tävlingsgrupper (alla i Tenniscenter)

Pojkar tävling :            måndag 16.30-19, tisdag 18-10.30, lördag 13-14.30

Tävlingsgrupp flickor 6-8 år (1 ggr/vecka)    onsdag 16.30 - 17.45 (Wilma, Elin)

Tävlingsgrupp flickor 8-10 år (1 ggr/vecka)  fredag 17.30 - 19.00 (Sofia, Ida)

Tävlingsgrupp flickor 10-12 år (1 ggr/vecka)  fredag 16.00 - 17.30 (Sofia, Ida)

Tävlingsgrupp flickor 12- år (2-3 ggr/vecka)    tisdag 16-18, torsdag 16-18, lördag 11.30-13.30 (Sara och Rebecka)

Extra träning (med tanke på tävling)                söndag 15.30-17.30 (Ida och Sofia)

Styrka och träning på redskap (högstadiet/gymnasiet)  tisdag kl 19.30-21 (Johnny)

Tävlingsgrupp "Top Team"     enligt tabell
 

------------------------------------------------------------------------------

En grundtanke med gymnastikträningarna är, att man skall upptäcka glädjen i att kunna behärska sin kropp. Vi vill bereda så många som möjligt den glädjen. Vi vill dessutom hjälpa alla dem som vill satsa på tävlingsgymnastik så att de får utvecklas så långt det bara är möjligt med beaktande av resurserna.