VERKSAMHETENS ÄNDAMÅL

Föreningen har tre egentliga sektioner dvs Friidrott, Gymnastik och Bowling.  Dessutom kan finnas flera stödsektioner som t.ex. Servicesektionen.

Sektionerna svarar för de idrottsliga sidorna i verksamheten genom att inom sin idrott anordna tränings- och tävlingstillfällen för barn, unga, seniorer och oldboys, utbilda tränare, ledare och tävlingsfunktionärer.

Varje sektion arrangerar dessutom egna serietävlingar, regiontävlingar, distriktsmästerskap, förbundsmästerskap och t.o.m. Finländska mästerskap i respektive gren.  Föreningen är sedan gammalt känd som en kunnig arrangör av dylika tävlingar.

För att finansiera sin verksamhet kan föreningen anordna lotterier och penningisamlingar mm. I dagens läge betyder det av alla aktivt hjälper till då vi arrangerar Ärevarvet, Nice Run och Jakob Marathon.

I mån av möjlighet och vid behov arrangeras också föräldramöten, funktionärsmöten och kamratliga sammankomster för att förbättra sammanhållningen i föreningen. DROTT-andan skall också underhållas.