HISTORIA

Idrottsföreningen Drott (IF Drott) bildades vid ett gemensamt möte med föreningarna Jakobstads Idrottsförening och Idrottsföreningen Sport den 22 september 1921.

Jakobstads Idrottsförening tillkom 1906 på initiativ av magister Artur Eklund. År 1910 bildades Kamratförbundets Sportklubb, som år 1913 omorganiserades till en allmän idrotts- sammanslutning och tog namnet Idrottsföreningen Sport.

IF Drott skulle ha följande 7 sektioner: Vinteridrott, Allmän idrott, Gymnastik, Fotboll och bandy, Skytte, Simning och Tennis.

1922 fick IF Drott sitt klubbmärke, ritat av arkitekten Runar Eklund. Av praktiska skäl utbyttes märket 1929 som ritats av kontoristen Gunnar Ohls. Till 75-årsjubileét moderniserades märket av Johan Wik till sitt nuvarande utseende.

Redan från början diskuterades frågan om en klubblokal. 1930 kom ett lämpligt tillfälle då en fastighet inköptes på initiativ av doktor R. C. Öhman. Fastigheten fick namnet Svenska Gården och IF Drott blev dess största ägare. 1935 gjordes en stor om- och tillbyggnad varvid en festsal inreddes där IF Drott kunde hålla sina gymnastikövningar och mindre fester. I övre våningen inreddes ett rum till kansli- och arkivrum för IF Drott.

1923 förlade det nystiftade Svenska Finlands Skidförbund sin första skidvecka till Jakobstad med IF Drott som arrangör. En skidbacke uppfördes varvid A/B wilh. Schauman bidrog med allt virke. Övriga kostnader föll dock på IF Drott.

Den 10 oktober 1935 påbörjades arbetet på den nya sportplanen som en följd av IF Drotts representanters, kontorschef Gunnar Strangs och direktör Valter Eklöfs, idoga arbete. Den 5 september 1936 anordnade IF Drott de första nationella tävlingarna på den nya planen, som ansåg vara en av landets bästa. Ett år senare uppfördes en åskådarläktare för cirka 500 personer med omklädnings-, dusch-, redskaps- och pannrum samt en ljudisolerad hytt för radioutsändning.

Ordföranden:
1921-1924 Paul Holm,
1925-1930 Gunnar Strang,
1931-1952 Valter Eklöf,
1953-1968 Åke Storå,
1969-1970 Rafael Söderberg,
1971-1973 Rolf Davidsson,
1974-1980 Christer Strandvall,
1981-1984 Lennart Teir,
1985-1992 Johan Karjaluoto,
1993-1996 Christer Strandvall,
1997-2015 Monika Grankulla-Häggblom
2016-         Leif Björkgren