styrelsen 2019

Ordförande Leif Björkgren  
Tel. 050-353 9985  
epost leif.bjorkgren(at)jbb.fi                                                          
     
Viceordförande Monica Grankulla Häggblom  
Tel. 050-370 0354  
Epost monica.grankulla-haggblom(at)edu.jakobstad.fi  
     
Sekreterare Sara Åhman  
Tel. 050-592 3103  
Epost sara.ahman(at)centria.fi  
     
Kassör Hans Byggmästar  
Tel. 044-720 6351  
Epost hans.byggmastar(at)luukku.com  
     
Medlem Tomas Porthin  
Tel. 050-589 2555  
Epost tomas.porthin(at)herrmas.eu  
     
Medlem Ulf Lindholm  
Tel. 040-730 7809  
Epost ulf.lindholm(at)multi.fi  
     
Medlem Kaj Nyman  
Tel. 040-536 5902  
Epost kaj.nyman(at)multi.fi  
     
Medlem Pär Granbacka  
Tel. 050-461 8114  
Epost par.granbacka(at)fimnet.fi  
     
Medlem Jan-Erik Nyman  
Tel. 0500-560 483  
Epost jan-erik.nyman(at)elisanet.fi

 

styrelsen 2018

Ordförande Leif Björkgren  
Tel. 050-353 9985  
epost leif.bjorkgren(at)jbb.fi                                                          
     
Viceordförande Monica Grankulla Häggblom  
Tel. 050-370 0354  
Epost monica.grankulla-haggblom(at)edu.jakobstad.fi  
     
Sekreterare Sara Åhman  
Tel. 050-592 3103  
Epost sara.ahman(at)centria.fi  
     
Kassör Hans Byggmästar  
Tel. 044-720 6351  
Epost hans.byggmastar(at)luukku.com  
     
Medlem Tomas Porthin  
Tel. 050-589 2555  
Epost tomas.porthin(at)herrmas.eu  
     
Medlem Ulf Lindholm  
Tel. 040-730 7809  
Epost ulf.lindholm(at)multi.fi  
     
Medlem Kaj Nyman  
Tel. 040-536 5902  
Epost kaj.nyman(at)multi.fi  
     
Medlem Pär Granbacka  
Tel. 050-461 8114  
Epost par.granbacka(at)fimnet.fi  
     
Medlem Ulrika Krohn  
Tel. 050-541 2548  
Epost ulrika.krohn(at)multi.fi  
 

Styrelsen 2017

Leif Björkgren, ordförande
Tel.       050-353 9985
Epost    leif.bjorkgren(at)jbb.fi

Monica Grankulla-Häggblom, viceordförande
Tel.       050-370 0354
Epost    monica.grankulla-haggblom(at)edu.jakobstad.fi

Nina Riska, sekreterare
Tel.       044-721 8184
Epost    nina.riska(at)multi.fi

Hans Byggmästar, kassör
Tel.       044-720 6351
Epost    hans.byggmastar(at)luukku.com

Tomas Porthin
Tel.       050-589 2555
Epost    tomas.porthin(at)herrmans.eu

Ulf Lindholm
Tel.       040-730 7809
Epost    ulf.lindholm(at)multi.fi

Kaj Nyman
Tel.       040-536 5902
Epost    kaj.nyman(at)multi.fi                          

Pär Granbacka
Tel:      050-461 8114
Epost  par.granbacka(at)fimnet.fi

Mia Strandvall
Tel.       050-309 8300
Epost    mia.strandvall(at)multi.fi

 

Styrelsen 2016

Leif Björkgren, ordförande
Tel.       050-353 9985
Epost    leif.bjorkgren(at)jbb.fi

Monica Grankulla-Häggblom, viceordförande
Tel.       050-370 0354
Epost    monica.grankulla-haggblom(at)edu.jakobstad.fi

Nina Riska, sekreterare
Tel.       044-721 8184
Epost    nina.riska(at)multi.fi

Hans Byggmästar, kassör
Tel.       044-720 6351
Epost    hans.byggmastar(at)luukku.com

Tomas Porthin
Tel.       050-589 2555
Epost    tomas.porthin(at)herrmans.eu

Ulf Lindholm
Tel.       040-730 7809
Epost    ulf.lindholm(at)multi.fi

Kaj Nyman
Tel.       040-536 5902
Epost    kaj.nyman(at)multi.fi                          

Pär Granbacka
Tel:      050-461 8114
Epost  par.granbacka(at)fimnet.fi

Pamela Skytte
Tel.       050-384 2206
Epost    pamelaskytte(at)hotmail.com

 

Styrelsen 2015

Monica Grankulla-Häggblom, ordförande
Tel.       050-370 0354
Epost    monica.grankulla-haggblom(at)edu.jakobstad.fi

Leif Björkgren, viceordförande
Tel.       050-353 9985
Epost    leif.bjorkgren(at)jbb.fi

Nina Riska, sekreterare
Tel.       044-721 8184
Epost    nina.riska(at)multi.fi

Hans Byggmästar, kassör
Tel.       044-720 6351
Epost    hans.byggmastar(at)luukku.com

Gustav Simons
Tel.       050-593 9107
Epost    gustav(at)arwingren.com

Ulf Lindholm
Tel.       040-730 7809
Epost    ulf.lindholm(at)multi.fi

Kaj Nyman
Tel.       040-536 5902
Epost    kaj.nyman(at)multi.fi                          

Pär Granbacka
Tel:      050-461 8114
Epost  par.granbacka(at)fimnet.fi

Pamela Skytte
Tel.       050-384 2206
Epost    pamelaskytte(at)hotmail.com

Agneta Santala
Tel.     040-188 4434