FRIVILLIG FUNKTIONÄR VID SFIM

STORT TACK till alla som ställde upp för att göra SFIM2018 till en riktig idrottsfest, tack!!


Kom med i funktionärsteamet för SFIM i friidrott i Jakobstad 7-8.7.2018

IF Drott söker funktionärer till tävlingen.

Nu ges ett fint tillfälle att få delta i planeringen, uppbyggnaden och genomförandet av den största friidrottstävling i Jakobstad sedan SFIM 1992!

Vi behöver funktionärer till många olika uppgifter och önskar dig varmt välkommen med i arrangörsgänget! Tidigare erfarenhet är inte nödvändig. Ange dina kontaktuppgifter och vad du vill jobba med. Under själva tävlingen kan du som frivillig delta i flera olika grupper.

Vi ordnar utbildning vid behov.

Gruppledarna tar kontakt med dig i god tid före tävlingen för att komma överens om arbetsuppgifter och arbetsturer.

Alla får funktionärsklädsel och vi bjuder på mat och kaffe båda dagarna.

Alla frivilliga kommer att informeras om det som är viktigt att veta om tävlingen i god tid. Alla funktionärer kommer att samlas några dagar innan tävlingen för bekanta sig med varandra och göra en sista genomgång av uppgifterna.

Eventuella utbildningar kommer ske under våren och vid sommarens tävlingar.
Information till funktionärerna kommer också att finnas på Drotts hemsidor under SFIM2018

Kontaktuppgifter och förfrågningar:
Leif Björkgren, drott.sfim2018@gmail.com