TÄVLINGSINFO

 

SFIM 2018
TÄVLINGSINFO

 


TÄVLINGSPLATS
Jakobstad centralidrottsplan. Adress: Pinnonäsgatan, 68600 Jakobstad

PARKERING
Parkeringen sker i första hand på Yrkesskolan Optimas parkering (Trädgårdsgatan), Oxhams skolas parkering (Paul Hallvarsgatan) och Tellushallens parkering (Pedersesplanaden 6) söder om centralidrottsplan. Köranvisning till parkeringsområdet finns med skyltar från södra infarten till staden samt från centralidrottsplan. Parkeringsplatser kan eventuellt finnas tillgängliga också vid gatorna kring centralidrottsplanen.

Bussarna kan lämna av idrottarna utanför idrottsgården (Pedersesplanaden 8) och sedan flytta sig till bussparkeringen på ishallen Kristallens parkering (Paul Hallvarsgatan 4), ca 500m från centralidrottsplan.

INTRÄDE
Fritt inträde.

TÄVLINGSTIDTABELL
7.7 lördag  11.00 – 19.00
8.7 söndag 09.30 – 18.20
Detaljerat tidsschema uppdateras på hemsidan, och slutlig officiell tidtabell sätts upp på tävlingsplatsens infotavlor.

MATSERVERING
På grund av så få förhandsbeställningar blir det ingen tävlingslunch vid planen. Vi tar kontakt med er som redan beställt och betalar tillbaka era pengar. Vi beklagar!

KIOSKER
På tävlingsområdet (se karta, nr 5) finns flera kiosker med försäljning av bl.a. semlor, frukt, Fresh-sallader, korv, hamburgare, kaffe, bulla, läsk, godis mm. OBS! Endast kontant betalning.

TÄVLINGSKANSLI
Tävlingskansliet finns inne på centralplan i närheten av 100m starten (se kartan över tävlingsplatsen, nr 1).

Öppet:    Fredag kl. 18.00 – 21.00
               Lördag  kl. 08.30 – 20.00
               Söndag kl. 08.00 – 19.00

Tävlingskansliets ledare är Sara Åhman
Telefon till kansliet: 041-748 4409

Tävlingskansliet sköter följande:
 - Utdelning av tävlingsnumror och material
 - Förbeställda matbiljetter
 - Bekräftelser av deltagande och möjliga inhiberingar
 - Protester
 - Information i tävlingsärenden
 - Deltagarnas tävlingsnumror och övrigt material delas ut i kuvert med deltagarens namn.

BEKRÄFTNING AV DELTAGANDE
Bekräftning av samtliga grenar bör göras senast 60 min före grenstart genom korrekt ifylld, inlämnad och kvitterad bekräftelseblankett. Bekräftelseblanketter finns i tävlandens personliga kuvert, som även innehåller tävlingsnummer. Vid nödfall kan bekräftning ske per telefon till nr 041-748 4409

Även stafettlöpning ska bekräftas senast 60 min före start. Bekräftningsblanketter för stafetter kan hämtas från tävlingskansliet.

Inhibering av redan gjord bekräftning kan göras senast 60 min före grenstart till tävlingskansliet. Ifall idrottaren inte deltar i bekräftad gren utan att inhibera deltagandet i tid, utesluts den tävlande från samtliga följande grenar under mästerskapen.

EFTERANMÄLNINGAR
30/60 euro (fem gånger normal avgift) kan göras senast 1.7.2018 till Hans Byggmästar på adressen hans.byggmastar@luukku.com

UPPVÄRMNING
Uppvärmningen sker på konstgräsplanen söder om centralidrottsplanen (se kartan över tävlingsområdet, nr 7). Uppvärmningsplanen är utrustad med häckar. Ingen uppvärmning inne på centralidrottsplanen förutom två provomgångar i fältgrenar (tre omgångar i långa kast pga avsaknad av uppvärmningsplan för kast).

Möjlighet till återhämtande massage och muskelvård (SFI) finns till förfogande för de tävlande, se kartan över tävlingsplatsen.

UPPROP / CALLING
Alla deltagare samlas vid uppropningsplatsen (se kartan över tävlingsområdet, nr 6), det är inte tillåtet att gå in på egen hand, för upprop enligt följande:
Löpningar       30 min före start
Fältgrenar       40 min före start
Långa kast      50 min före start
Stav                 60 min före start

Vid uppropet kontrolleras deltagarnas tävlingsnummer samt att utrustningen är regelrätt. Deltagarna leds in till tävlingsplatsen av funktionärer. Efter fullgjord tävling avlägsnar sig idrottarna på egen hand från tävlingsplatsen via mixed zone invid callingtältet.
Vi rekommenderar att telefoner och övrig elektronik lämnas i förvar hos föräldrar eller tränare. De får tas med till tävlingsplatsen, men det är förbjudet att använda dem.

Ifall idrottaren inte kan komma till calling för att hen deltar i en annan gren just då, ska hen meddela detta vid callingen för den första grenen. Om idrottaren glömt att göra det kan hen också skicka en representant till callingen för den andra grenen, som bekräftar att idrottaren tänker delta.

PRESENTATION AV TÄVLANDE
Inför grenfinalerna presenteras de tävlande i närheten av tävlingsplatsen. Grenledaren samlar de tävlande för presentation innan finalen börjar.

INTERVJUER
Intervjuer av deltagare kan ske efter tävlingen eller innan prisutdelning i mixed zone, (se kartan över tävlingsområdet, nr 6)

REDSKAPSKONTROLL
Kontrollen av kastredskap sker under läktaren, ingång från baksidan (se kartan över tävlingsplatsen, nr 10) och bör ske senast 60 minuter före grenstart.

Invägning av redskap möjlig
Lördag  08:30 – 19.00
Söndag 08.00 – 17.00

TÄVLINGSNUMMER
Alla tävlande har egna tävlingsnummer. Samma nummer används båda tävlingsdagarna och i samtliga individuella grenar som den tävlande deltar i. Numren finns i deltagarkuvertet som fås från kansliet.

OMKLÄDNINGSRUM
Omklädningsrum och duschmöjligheter finns under läktaren (se kartan över tävlingsområdet, nr 8).

HEATINDELNING
Heatindelningarna kommer upp på anslagstavlan vid tävlingskansliet, callingen och på tuloslista.com så fort som möjligt efter att bekräftningstiden gått ut.

RESULTAT
Alla resultat sätts upp på resultattavlan under läktaren (se kartan över tävlingsområdet, nr 9). Inofficiella resultat uppdateras också kontinuerligt på vår online resultatservice tuloslista.com (adressen kommer senare).

PRISUTDELNING
Sker enligt separat tidsschema (se hemsida och infotavlor). Samlingsplats nära 100m starten (se kartan över tävlingsområdet, nr 11).

FÖRSTA HJÄLP
Första hjälpgrupp finns på tävlingsområdet invid huvudläktaren

VISTELSE PÅ INNERPLAN
Vistelse på innerplan är tillåtet endast för funktionärer och de som tävlar.

PROTESTER
Eventuella protester bör inlämnas senast 30 minuter efter att resultatet lagts upp på den officiella resultattavlan. Protesten samt protestavgiften (50 euro) inlämnas skriftligt till tävlingskansliet. Avgiften återbördas ifall protesten godkänns.

RIBBHÖJNINGAR HÖJD
H                  172-177-182-187-192-196-200 + 2 cm
D                  142-147-152-157-162-167-170-173-176 + 2 cm
D17              127-132-137-142-147-152-155-158-161 + 2 cm
P15/H17       132-137-142-147-152-157-162-167-170-173-176-179-181 + 2 cm
F15               122-127-132-137-142-147-151-155-159-163 + 2 cm

 

RIBBHÖJNINGAR STAV
180 cm + 10 cm höjningar – inledningshöjden enligt önskemål.

TRESTEG
Avstånd från planka/tape till gropen
Herrar           11 m + 12 m + 13 m
Damer           9 m + 10 m + 11 m
H17               9 m + 10 m + 11 m + 12 m
P15               9 m + 10 m + 11 m
D17 & F15    8 m + 9 m + 10 m + 11 m

KVALIFIKATION FRÅN FÖRSÖKSHEAT TILL FINAL
100 m, 200m, 80 mh, 100 mh, 110 mh.
2 heat            3 bästa/heat + 2 st tider
3 heat            2 bästa/heat + 2 st tider
4 heat            1 bästa/heat + 4 st tider
 
ORGANISATION Organisationskommitté
Ordförande: Monica Grankulla-Häggblom, 050-370 0354, monica.grankulla-haggblom@jeppis.fi
Ekonomiutskottet: Kaj Nyman, 040-536 5902, kaj.nyman@multi.fi
Marknadsföring&information: Sara Åhman, 050-592 3103, sara.ahman@centria.fi
Tävlingsutskottet: Leif Björkgren, 050-353 9985, leif.bjorkgren@jbb.fi; Ulrika Björkgren, 050-5467163, knatte.drott@gmail.com
Kansliutskottet: Hans Byggmästar, 044-720 6351, hans.byggmastar@luukku.com
Resultatservice: Niklas Grannas, 040-036 4018, niklas.grannas@gmail.com
Serviceutskottet: Ulf Lindholm, 040-730 7809, ulf.lindholm@multi.fi