UPPVÄRMNING

Uppvärmningen sker på konstgräsplanen söder om centralidrottsplanen (se kartan över tävlingsområdet, nr 7). Uppvärmningsplanen är utrustad med häckar. Dricksvatten finns tillgängligt, samt anslagstavlor med tidsscheman.

På grund av utrymmesbrist  görs ingen uppvärmning inne på centralidrottsplanen.

Möjlighet till återhämtande massage och muskelvård (SFI) finns till förfogande för de tävlande (se kartan över tävlingsplatsen, nr 3).

Tyvärr finns ingen skilld träningsplan för kastgrenar. Extra tid har reservats i tidtabellen så att alla idrottare ska hinna utföra minst 3 provkast på tävlingsplatsen.