ONSDAGEN 22.5.20019

Ärevarvet 2019 löps den 22.5.2019 kl. 19-20. Vi inleder redan kl. 18 med knatteterrängens prisutdelningar, fotografering av alla föreningens aktiva, tränare och träningsgrupper och fortsätter med gemensam uppvärmning.

Ärevarvet

Kort om Ärevarvet

Ärevarvet är ett evenemang, genom vilket Finlands Friidrottsförbund och de lokala idrottsföreningarna runtom i landet samlar medel för sin verksamhet. Idrottsföreningarna utför härvid en värdefull fostrargärning - ett arbete som fortfarande i de allra flesta fall utförs på frivillig basis.

Drott har varit med i Ärevarvet sedan dess start i början av 70-talet. Under alla dessa år har det givit våra sektioner betydande ekonomiska  förutsättningar att träna våra knattar, juniorer och seniorer på ett ändamålsenligt sätt.

Så här kan Du delta i ÄREVARVET

Som deltagare samlar Du sponsorer, som förbinder sig att betala en överenskommen summa för att Du deltar i ärevarvet. Evenemanget pågår i en timme, under vilken deltagaren går eller löper en valbar sträcka.

Om Du inte själv vill delta i evenemanget på din hemort, så kan Du vara med som SPONSOR. på deltagarens insamlingslista fyller Du i Dina kontaktuppgifter samt den summa som Du vill bidra med. Stödsumman kan vara en fast summa (min. 15 €) eller en insats per varv. Efter evenemanget faktureeras den uppgjorda summan per post.

 

ÄREVARVET 2019 ordnas ONSdagen den 22.5 kl.19-20 på centralplan

OBS! Mellan de som samlat över 75 € utlottas 4 presentkort á 50 € från Sportia Mattsson eller VM-sport. Om du samlat över 75 € får du en lott, över 110 € två lotter, över 150 € tre lotter och över 200 € fem lotter så det lönar sig att skaffa sponsorer!

Ännu hinner ni skaffa fler sponsorer om Ni behöver för att nå gränsen.


Nära rekord 2018!

IF Drott vill rikta ett stort tack till årets deltagare, sponsorer och stödpersoner vilka gjorde att vi kom upp till summan 20.367,95 €, några hundra euro under fjolårets rekord. 116 idrottare hade ställt sig på startlinjen detta år. Jan-Erik "Kak" Nyman blev även detta år kassamagnet med hela 5.265,00 €! Pengarna behövs för att hålla nere kostnaderna för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.

Vinnarna av presentkort 2018 blev:
Johannes Åhman

Maisa Laakso
Jan-Erik Kak Nyman
Tindra Forsell 

Organisation 2018

Ordförande
Monica Grankulla-Häggblom

Medlemmar
Ulrika Krohn
Hans Byggmästar
Sara Åhman
Ulrika Björkgren