information

Allmänt

Start och målgång är vid Centralidrottsplanen i Jakobstad. Starten sker den 26.7.2019.
Tävlingskansliet på Centralidrottsplanen vid Vip-stugan öppnas tävlingsdagen kl. 9.00.

Maratonsträckan löps fyra varv och 1/2 maraton två varv.

Tidtagning: Alla har färdigt fastsatta tidtagningschip på tävlingsnummern.

För att delta i DM i allmänklass krävs licens. För veteran-DM krävs att man tillhör en veteranförening inom ÖID. Deltagarna i 1/2 och helmaraton är oberoende av klass också automatiskt anmälda i allmänna klassen. Veteranerna som deltar i veteran DM anmäler sig också via Netticket men kan sända epost åt hans.byggmastar@luukku.com gällande vilken veteran DM klass hen deltar i.

Banan är kontrollmätt år 2019.


Tidtabell 2019

STRÄCKA KLASS START             
Jakob Marathon D/H allmän, D/H40, D/H50, H60 15.00
Halvmaraton D/H allmän, D/H40, D/H50, H60 15.00
Jakob Femman (ca 5km) D/H allmän, p/f u 16 år, tidlös 15.15
Jakob Kvarten (10,55 km) D/H allmän, tidlös 15.20
     
DM-maraton D/H allmän, D/H veteran 35 år- 15.00

DM-maraton (ÖID) allmänna klassen samt veteranklasserna som har klasser vart 5:e år.

Det finns tre vätskestationer/varv  ca var fjärde km och det serveras bl.a ELITE-sportdryck av arrangören. Sportdrycken kan också  beställas av Maryann Backström i Nykarleby tel. 050-5673996 ifall man vill testa drycken på förhand.


Avgifter

Jakob Marathon 45 €                            Efteranmälning 55 €         
Halvmarathon 35 € Efteranmälning 45 €
Jakob Kvarten 25 € Efteranmälning 35 €
Jakob Femman 15 € Efteranmälning 20 £
       

Juoksijakort innehavare får följande rabatter:  4 euro på maraton, 3 euro på 1/2 maraton och 2 euro på kvarten. Smartum sedlar kan användas vid betalning icke Tyky sedlar.


Anmälan

Förhandsanmälan görs senast 19.7.2019 via NetTicket (en länk till deras anmälningssida hittar du under fliken Anmälningar).

Efteranmälan på plats två timmar före start, ta gärna med jämna pengar. 

Mottagare: Jakob Marathon
Adress: IF Drott Herrholmsgatan 18 68600 Jakobstad
Kontaktperson: Hans Byggmästar tel. 044-7206351
                         hans.byggmastar@luukku.com