banan 2018

Banan är något ändrad jämfört med senaste år. Nu sker start och målgång vid FBK-planen (blått platsmärke på kartan nedan) vid Gamla Hamn.